system kursu jednolitego co to jest
System Kursu Jednolitego, Świadczenia Na Rzecz Pracowników, Sprawozdanie Z Przepływu Środków.

Sposoby na oszczędzanie na S

 • Co to jest Dochodowy Podatek Skorygowany Definicja Podatek dochodowy od zysku ze sprzedaży jaki zostałby zapłacony w chwili finansowania działalności tylko kapitałem własnym przedsiębiorstwa
 • Co to jest Czerwone Storno Definicja liczb ujemnych, przez wzgląd na czym zapis stornujący jest powtórzeniem zapisu błędnego (na tych samych kontach, po tych samych stronach
 • Co to jest Storno Definicja Jeden ze sposobów poprawiania błędów księgowych, który bazuje na usunięciu wpływu błędu na końcowe saldo
 • Co to jest Czarne Storno Definicja Storno polegające na zamieszczeniu zapisu eliminującego błąd księgowy po przeciwnej stronie konta w relacji do zapisu mylnego
 • Co to jest Trwałe Środki Definicja Rzeczowe składniki majątkowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok i znacznej wartości początkowej
 • Co to jest Giełdowa Sesja Definicja Przedział czasu, gdzie zawierane są transakcje giełdowe
 • Co to jest Podatkowa Stopa Definicja Procentowe ujęcie sumy płaconej ze względu podatku od dochodu brutto
 • Co to jest Spekulacja Definicja Uczestnictwo w rynku, którego celem jest osiągnięcie zysku z różnic w cenach instrumentów wedle zasadą: kupić niedrogo, sprzedać drogo
 • Co to jest Usługowy Subemitent Definicja Strona umowy o subemisję usługową nie będąca emitentem albo wprowadzającym
 • Co to jest Ciągłych Notowań System Definicja Mechanizm gdzie wszystkie transakcje giełdowe są zawierane w czasie sesji w różnych zmieniających się cenach
 • Co to jest Inwestycyjny Subemitent Definicja Strona umowy o subemisję inwestycyjną nie będąca emitentem albo wprowadzającym
 • Co to jest Pieniężne Środki Definicja jednostki pieniężne krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunkach bankowych albo w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle
 • Co to jest Sprzedaż krótka (short sale) Definicja których sprzedający nie posiada. Dokonywana w oczekiwaniu na spadek cen. Powszechnie służąca w szczególności poprzez spekulantów
 • Co to jest SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) Definicja bądź planowanego przedsięwzięcia opierający na wyodrębnieniu mocnych i słabych stron działalności(szans i zagrożeń). Pomaga w ocenie
 • Co to jest Sprzedaż Definicja przeniesienie poprzez sprzedającego na kupującego wszelkich uprawnień do dysponowania obiektami transakcji w zamian za określoną cenę
 • Co to jest Finansowe Sprawozdanie Definicja różnym organom (GUS, bank i tym podobne), sporządzane w celu przedstawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jedna z części
 • Co to jest Subskrybent Definicja Osoba bądź podmiot zobowiązujący się podpisem do nabycia akcji albo obligacji od emitenta po zakończeniu zbierania poprzez niego zgłoszeń
 • Co to jest Saldo Definicja To jest stan konta (początkowy, końcowy) wynikający z różnicy pomiędzy obrotami liczonymi z obu stron konta
 • Co to jest Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Definicja wszystkie wpływy i rozchody środków pieniężnych z wyłączeniem ich zakupu albo sprzedaży w ramach działalności operacyjnej, inwestycyjnej i
 • Co to jest Świadczenia na rzecz pracowników Definicja Świadczenia ponoszone poprzez jednostkę gospodarczą bezpośrednio na rzecz pracowników takie jak na przykład Składki ZUS
 • Co to jest Jednolitego Kursu System Definicja Mechanizm gdzie wszystkie transakcje giełdowe są zawierane w czasie sesji w jednej cenie

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.