indeksacja instrument co to jest
Indeksacja, Instrument Finansowy, Inwestycje, Inwestycje Bezpośrednie, It (Days Of Coverage.

Sposoby na oszczędzanie na I

 • Co to jest Inwestor Definicja Osoba fizyczna albo prawna wnosząca konkretny wkład w przedsięwzięcie, bądź przedsiębiorstwo, by wypracować zysk
 • Co to jest Indeks giełdowy Definicja Fundamentalny parametr zmian cen na giełdzie
 • Co to jest Inwestycje rozpoczęte Definicja z niezrealizowanych jeszcze mechanizmów: budowy, montażu bądź oddania do użytkowania czy modyfikacji istniejącego środka trwałego
 • Co to jest Inwentaryzacja Definicja Czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki gospodarczej
 • Co to jest Inwentarz Definicja Lista składników aktywów i pasywów na określony dzień
 • Co to jest Inwestycje portfelowe Definicja oczekiwaniem zysku w papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa w fundusze inwestowania i innego rodzaju instrumenty finansowe
 • Co to jest IOSCO (International Organization of Securities Commissions) Definicja Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych
 • Co to jest Inflacja Definicja pieniądza na rynku. Jeśli zbyt wysoka stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki w ujęciu całościowym. W Polsce najpierw lat 90-tych
 • Co to jest Interwencja Definicja W terminologii ekonomicznej – faza sesji przed fixingiem, w trakcie którego uczestnicy rynku mają sposobność zmodyfikowania swoich zleceń
 • Co to jest Import Definicja Przepływ środków z zagranicy, w szerokim znaczeniu dotyczy towarów, usług, kapitałów, myśli naukowej, technicznej
 • Co to jest IT (Days of Coverage-Inventory) Definicja przeciętny stan zapasów z końca okresu * liczba dni w okresie)/przychody ogółem Ustala co ile dni przedsiębiorstwo odnawia własne zapasy
 • Co to jest Inwestycje bezpośrednie Definicja Lokata kapitału mająca na celu stworzenie i zachowanie solidnych, bezpośrednich więzi ekonomicznych w określonym kraju
 • Co to jest Inwestycje Definicja nabycia, wytworzenia albo usprawnienia środków trwałych (inwestycje rzeczowe) wniesienia wkładów kapitałowych i lokat do innych jednostek
 • Co to jest Instrument finansowy Definicja następujące instrumenty finansowe: papiery wartościowe, obca waluta, metale szlachetne, etc. Lokowanie pieniędzy w instrumenty finansowe ma
 • Co to jest Indeksacja Definicja stóp procentowych do konkretnego parametru ekonomicznego. Zmiana wartości tego parametru jest powodem modyfikacji zarobków, ceny albo stopy

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.