prędkość pieniądza pogotowie co to jest
P/BV co znaczy Przychody finansowe krzyżówka Podatki co to jest P/EBIT słownik Porównawczy rachunek.

Sposoby na oszczędzanie na P

 • Co to jest Pieniądza Prędkość Co znaczy stopniu pieniądz jest używany w danym okresie. Do obliczenia prędkości pieniądza stosuje się iloraz PKB i ilości pieniądza, jest on miarą ożywienia prędkość pieniądza Porównanie.
 • Co to jest Kasowe Pogotowie Krzyżówka Zapas gotówki przechowywany w kasie na rzecz uregulowana codziennych płatności pogotowie kasowe Dlaczego.
 • Co to jest Poboru Prawo Co to jest Prawo przysługujące obecnym akcjonariuszom firmy do pierwszeństwa nabycia nowych akcji prawo poboru Jak lepiej.
 • Co to jest Popyt Słownik Całkowite zapotrzebowanie na dobra w określonym czasie popyt Kiedy.
 • Co to jest Walutowa Pozycja Czym jest To jest relacja należności w danej walucie do zobowiązań w bilansie banku pozycja walutowa Od czego zależy.
 • Co to jest Prawa do akcji (PDA) Co oznacza Rodzaj instrumentu finansowego umożliwiającego nabywcom akcji nowej emisji, ich odsprzedanie zanim jeszcze są wprowadzone do obrotu prawa do akcji (pda) Na czym polega.
 • Co to jest Inwestycji Płynność Tłumaczenie Sposobność szybkiej likwidacji inwestycji i jej wymiany na pieniądz płynność inwestycji Różnice.
 • Co to jest Polisa ubezpieczeniowa na życie Przykłady Rodzaj umowy między towarzystwem ubezpieczeniowym a osobą fizyczną. Spółka gwarantuje w przypadku śmierci ubezpieczonego wypłatę kapitału jego spadkobiercom polisa ubezpieczeniowa na życie Wady i zalety.
 • Co to jest Sprzedaży Ze Przychody Definicja Obejmują wartość, którą stanowi suma iloczynów ilości sprzedanych wyrobów, towarów, robót albo usług i właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży przychody ze sprzedaży Podobieństwa.
 • Co to jest Gotowe Produkty Encyklopedia Przedmioty produkcji dla których został skończony mechanizm produkcyjny produkty gotowe Czemu.
 • Co to jest Podatek dochodowy od osób fizycznych (Personal Income Tax - PIT) Jak działa Podatek naliczany od dochodu osób fizycznych podatek dochodowy od osób fizycznych (personal income tax - pit) Co gorsze.
 • Co to jest Parkiet Czy jest Miejsce w siedzibie giełdy, gdzie są zawierane transakcje parkiet Porównaj.
 • Co to jest Pozostałe przychody operacyjne (Nonoperating Cash Flows) Pojęcie Obejmują przychody nie powiązane bezpośrednio z działalnością fundamentalną pozostałe przychody operacyjne (nonoperating cash flows) Porównanie.
 • Co to jest Przepływy pieniężne - Cash flow Wyjaśnienie Obiekt wykorzystywany do analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa obejmujący wpływy i opłaty z jednostki gospodarczej przepływy pieniężne - cash flow Dlaczego.
 • Co to jest Pieniężne Przepływy Opis Wszystkie operacje powiązane z wydatkiem bądź wpływem pieniędzy do jednostki gospodarczej przepływy pieniężne Jak lepiej.
 • Co to jest Półprodukty Półfabrykaty Informacje Wyroby nieskończone przeznaczone bądź do odsprzedaży bądź do dalszego przerobu półfabrykaty (półprodukty) Kiedy.
 • Co to jest Przelew Znaczenie Przesunięcie środków pieniężnych między rachunkami bieżącymi przelew Od czego zależy.
 • Co to jest Decyzyjny Proces Co znaczy zmierzających od rozwiązania konkretnego problemu. W skład algorytmu procesu decyzyjnego wchodzą: sformułowanie problemu, badanie problemu, sformułowanie proces decyzyjny Na czym polega.
 • Co to jest Elektroniczny Pieniądz Krzyżówka Jedna z odmian pieniądza zakodowana w elektronicznych chipach w kartach płatniczych pieniądz elektroniczny Różnice.
 • Co to jest Pasywa Co to jest Strona bilansu zawierająca źródła finansowania środków gospodarczych pasywa Wady i zalety.
 • Co to jest Pieniądza Podaż Słownik Całkowita liczba pieniędzy w obiegu w danym czasie podaż pieniądza Podobieństwa.
 • Co to jest E P Czym jest cena rynkowa akcji/zysk netto na jedną akcję Jeden z najczęściej służących wskaźników na rynku kapitałowym. Ustala czas, gdzie kapitał zainwestowane w akcję p/e Czemu.
 • Co to jest Operacyjne Koszty Pozostałe Co oznacza Obejmują wydatki nie powiązane bezpośrednio ze zwykłą działalnością fundamentalną pozostałe koszty operacyjne Co gorsze.
 • Co to jest Pieniądz Tłumaczenie towarów (ekwiwalent), wynaleziony poprzez Fenicjan, którzy jako pierwsi bili monety. W czasach aktualnych stosowana jest papierowa odmiana pieniądza (banknot pieniądz Porównaj.
 • Co to jest Składany Procent Przykłady naliczania oprocentowania od pożyczek, gdzie roczny dochód z tytułu oprocentowania środków jest doliczany w roku kolejnym do stawki stanowiącej podstawę jego procent składany Porównanie.
 • Co to jest Prosty Procent Definicja naliczania oprocentowania od pożyczek, gdzie roczny dochód z tytułu oprocentowania środków nie jest doliczany w roku kolejnym do stawki stanowiącej podstawę procent prosty Dlaczego.
 • Co to jest Toku W Produkcja Encyklopedia Przedmioty produkcji nie zakończonej znajdująca się w trakcie procesu produkcyjnego produkcja w toku Jak lepiej.
 • Co to jest Emisyjny Prospekt Jak działa Dokument, wydawany poprzez emitenta, dotyczący jego sytuacji prawnej i finansowej i papierów wartościowych przygotowanych do emisji prospekt emisyjny Kiedy.
 • Co to jest Produkt Krajowy Brutto (PKB) Czy jest jednostce pieniężnej wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym okresie poprzez gospodarkę państwie. Do PKB zalicza się także nadwyżkę eksportu nad produkt krajowy brutto (pkb) Od czego zależy.
 • Co to jest Podaż Pojęcie Całkowita rozmiar dóbr zaoferowanych do sprzedaży w określonym czasie podaż Na czym polega.
 • Co to jest Bankowy Pieniądz Wyjaśnienie Niematerialna odmiana pieniądza, która ma postać zapisu na rachunku depozytowym w banku pieniądz bankowy Różnice.
 • Co to jest Rentowności Próg Opis Rozmiar sprzedaży, przy której produkcja bądź świadczone usługi stają się opłacalne próg rentowności Wady i zalety.
 • Co to jest Fiducjarny Pieniądz Informacje Rodzaj pieniądza, który jest uznanym środkiem płatniczym na terenie danego państwa, ale nie posiada pokrycia w złocie pieniądz fiducjarny Podobieństwa.
 • Co to jest PL (Days of Coverage - Liabilities) Znaczenie Wzór: wartość zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu/(przychody ogółem w tym okresie * liczba dni w okresie) Ustala jak regularnie spółka odnawia własne pl (days of coverage - liabilities) Czemu.
 • Co to jest Porównawczy rachunek zysków i strat Co znaczy ustalania wyniku finansowego, gdzie przychody ze sprzedaży produktów koryguje się o zmianę stanu produktów i przeciwstawia im wydatki rodzajowe porównawczy rachunek zysków i strat Co gorsze.
 • Co to jest Ebit P Krzyżówka Wzór: wartość rynkowa firmy/zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem Parametr służący przy analizach firm na rynku kapitałowym p/ebit Porównaj.
 • Co to jest Podatki Co to jest Przymusowe obciążenie jednostki gospodarczej, osoby fizycznej na rzecz budżetu państwa podatki Porównanie.
 • Co to jest Finansowe Przychody Słownik Pieniężne ujęcie przychodu ze sprzedanych papierów wartościowych, udziałów i akcji, otrzymane odsetki albo dywidendy od lokat pieniężnych przychody finansowe Dlaczego.
 • Co to jest Bv P Czym jest majątku firmy Wzór: wartość rynkowa firmy/wartość księgowa firmy Spora wartość parametru znaczy, iż dorobek firmy jet używany poprawnie, co może skłaniać p/bv Jak lepiej.

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.