saldo co to jest
Co oznacza: stron konta. Definicja Saldo słownik.

Czy przydatne?

Definicja Saldo

Co to jest: To jest stan konta (początkowy, końcowy) wynikający z różnicy pomiędzy obrotami liczonymi z obu stron konta

Definicje jak Saldo ze słownika ekonomicznego na S.

Definicja Storno Czerwone:
Co to jest Eliminacja błędu księgowego dzięki liczb ujemnych, przez wzgląd na czym zapis stornujący jest powtórzeniem zapisu błędnego (na tych samych kontach, po tych samych stronach), lecz ze znakiem minus saldo co to jest.
Definicja Środki Pieniężne:
Co to jest rozrachunkowe jednostki pieniężne krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunkach bankowych albo w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce płatne w ciągu trzech miesięcy od daty ich saldo definicja.
Definicja Sprawozdanie Z Przepływu Środków Pieniężnych:
Co to jest Sporządzane za pewien moment, obejmuje wszystkie wpływy i rozchody środków pieniężnych z wyłączeniem ich zakupu albo sprzedaży w ramach działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej saldo co znaczy.
Definicja Sesja Giełdowa:
Co to jest Przedział czasu, gdzie zawierane są transakcje giełdowe saldo słownik.
Definicja Spekulacja:
Co to jest Uczestnictwo w rynku, którego celem jest osiągnięcie zysku z różnic w cenach instrumentów wedle zasadą: kupić niedrogo, sprzedać drogo saldo znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: