notowania giełdowe indeks co to jest
NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) co znaczy Niewypłacalność krzyżówka Należności co.

Sposoby na oszczędzanie na N

 • Co to jest Giełdowe Notowania Co znaczy Kolekcja cen towarów giełdowych, które są rejestrowane i publikowane poprzez komisję giełdową notowania giełdowe Porównanie.
 • Co to jest NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) Krzyżówka Indeks cenowy obejmujący 14 akcji NFI otrzymanych z zamiany jednego powszechnego świadectwa udziałowego NFI nif (indeks narodowych funduszy inwestycyjnych) Dlaczego.
 • Co to jest NWC (Net Working Capital) Co to jest netto nazywany inaczej kapitałem pracującym. Liczony jako różnica między dorobkiem obrotowym a sumą: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy szczególnych nwc (net working capital) Jak lepiej.
 • Co to jest NPM (Net Profit Margin) Słownik Stopa zysku netto Wzór: zysk netto/przychody ogółem Służący do oceny efektyktywności działania przedsiębiorstwa npm (net profit margin) Kiedy.
 • Co to jest Nominał Czym jest Ustalona (stała) wartość dla danego banknotu albo monety nominał Od czego zależy.
 • Co to jest Wątpliwe Należności Co oznacza roszczeniami. Należności które są kwestionowane w całości albo w części poprzez określonego kontrahenta. Należności takie są objęte ryzykiem nieściągalności należności wątpliwe Na czym polega.
 • Co to jest NPV (Net Present Value) Tłumaczenie netto, jest fundamentalnym w okolicy IRR dynamicznym kryterium decydującym. Przy jego pomocy można porównywać inwestycje o takim samym ryzyku inwestycyjnym npv (net present value) Różnice.
 • Co to jest Manko Niedobór Przykłady Różnica (ujemna) pomiędzy rzeczywistym stanem pieniężnego albo rzeczowego składnika majątku a jego stanem ewidencyjnym niedobór (manko) Wady i zalety.
 • Co to jest Nadwyżka Definicja Dodatnia różnica pomiędzy rzeczywistym a ewidencyjnym stanem składników majątkowych nadwyżka Podobieństwa.
 • Co to jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny (NFI) Encyklopedia Firma powołana poprzez skarb państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, w skład której wchodzą akcje z sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych narodowy fundusz inwestycyjny (nfi) Czemu.
 • Co to jest Należności Jak działa Stawki w ujęciu pieniężnym należne wierzycielowi raczej z tytułu dostaw należności Co gorsze.
 • Co to jest Niewypłacalność Czy jest Termin służący w relacji do podmiotu, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Niewypłacalność nie jest równoznaczna z bankructwem niewypłacalność Porównaj.
 • Co to jest NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) Pojęcie Zysk operacyjny netto minus skorygowane podatki noplat (net operating profit less adjusted taxes) Porównanie.

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.