transakcja forward transakcja co to jest
T + 2, Transakcja Forward, Transakcja Spot, Towary Handlowe, Transakcja Swap, Transakcja Futures.

Sposoby na oszczędzanie na T

  • Co to jest T + 3 Definicja Sposób reprezentacji terminu rozliczenia giełdowych transakcji kontraktami terminowymi: plus trzy dni robocze
  • Co to jest T + 1 Definicja Sposób reprezentacji terminu rozliczenia giełdowych transakcji kontraktami terminowymi: kolejny dzień roboczy
  • Co to jest Termin wykupu Definicja Dzień gdzie wskutek umowy następuje wymóg wykupu na przykład obligacji
  • Co to jest Transakcja Futures Definicja danego instrumentu ten sposób, iż kurs transakcji zostaje ustalony w dniu jej zawarcia, z kolei dostawa – w określonym momencie w
  • Co to jest Transakcja Swap Definicja sprzedaż waluty A za walutę B z określonym terminem odbioru dostawy i jednoczesnej sprzedaży bądź kupna tej samej ilości waluty A za walutę
  • Co to jest Towary handlowe Definicja Rzeczowe składniki majątkowe nabyte z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży bez poddawania ich mechanizmom produkcyjnym
  • Co to jest Transakcja Spot Definicja kursu kupna - sprzedaży danego instrumentu A po określonej cenie w chwili zawierania umowy z jednoczesnym zobowiązaniem obydwu stron do
  • Co to jest Transakcja Forward Definicja przy założeniu, iż jego dostawa następuje w ściśle określonym momencie w przyszłości. Z kolei określenie cecny dokonuje się w chwili
  • Co to jest T + 2 Definicja Sposób reprezentacji terminu rozliczenia giełdowych transakcji kontraktami terminowymi: plus dwa dni robocze

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.