pieniężne środki co to jest
Co oznacza: na rachunkach bankowych albo w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Pieniężne Środki

Co to jest: Banknoty i monety i rozrachunkowe jednostki pieniężne krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunkach bankowych albo w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce płatne w ciągu trzech miesięcy od daty ich wystawienia i metale szlachetne, jeśli nie są zaliczane do rzeczowych składników majątku obrotowego

Definicje jak Pieniężne Środki ze słownika ekonomicznego na S.

Definicja Storno:
Co to jest Jeden ze sposobów poprawiania błędów księgowych, który bazuje na usunięciu wpływu błędu na końcowe saldo środki pieniężne co to jest.
Definicja Sprawozdanie Z Przepływu Środków Pieniężnych:
Co to jest Sporządzane za pewien moment, obejmuje wszystkie wpływy i rozchody środków pieniężnych z wyłączeniem ich zakupu albo sprzedaży w ramach działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej środki pieniężne definicja.
Definicja Stopa Podatkowa:
Co to jest Procentowe ujęcie sumy płaconej ze względu podatku od dochodu brutto środki pieniężne co znaczy.
Definicja Storno Czarne:
Co to jest Storno polegające na zamieszczeniu zapisu eliminującego błąd księgowy po przeciwnej stronie konta w relacji do zapisu mylnego środki pieniężne słownik.
Definicja Sprzedaż:
Co to jest Czynności gdzie celem jest przeniesienie poprzez sprzedającego na kupującego wszelkich uprawnień do dysponowania obiektami transakcji w zamian za określoną cenę środki pieniężne znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: