pieniężne środki co to jest
Co oznacza: na rachunkach bankowych albo w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Pieniężne Środki

Definicja z ang. Funds, z niem. Die liquiden Mittel.

Co to jest: Banknoty i monety i rozrachunkowe jednostki pieniężne krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunkach bankowych albo w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce płatne w ciągu trzech miesięcy od daty ich wystawienia i metale szlachetne, jeśli nie są zaliczane do rzeczowych składników majątku obrotowego

Definicje jak Pieniężne Środki ze słownika ekonomicznego na S.