co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Kopalina utwór geologiczny występujący wewnątrz skorupy ziemskiej albo na jej powierzchni, który może znaleźć opłacalne wykorzystanie gospodarcze
 • Co znaczy Złoża ropy naftowej kategorii supergiant złoża ropy naftowej z zasobami przekraczającymi 1 mld boe ropy
 • Co znaczy Zbiornikowa Skała która w sprzyjających warunkach, tzn. przy obecności uszczelnienia i pułapki może być zbiornikiem dla węglowodorów
 • Co znaczy Kondensat węglowodory (powyżej C3+) wydobywane wraz z nim, które przechodzą w stan ciekły w warunkach temperatury i ciśnienia na powierzchni ziemi
 • Co znaczy Wapień skała osadowa (chemogeniczna albo organogeniczna) zbudowana raczej z węglanu wapnia, w pierwszej kolejności w formie kalcytu

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Higroskopijność Definicja cecha niektórych ciał polegająca na łatwości pochłaniania wody i pary wodnej
 • Co znaczy Nasada Definicja rodzaj połączenia szybko rozłącznego pożarniczych węży tłocznych i węży ssawnych
 • Co znaczy Krokowe Napięcie Definicja ziemi dotykanymi poprzez stopy człowieka przechodzącego w miejscu naelektryzowanym, w wyniku zetknięcia przewodu wysokiego napięcia z
 • Co znaczy Ssawna Linia Definicja linia wężowa zbudowana z węży ssawnych wykorzystywana do pobierania (ssania) wody z otwartych punktów czerpania wody

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Polisa ubezpieczeniowa na życie ubezpieczeniowym a osobą fizyczną. Spółka gwarantuje w przypadku śmierci ubezpieczonego wypłatę kapitału jego spadkobiercom
 • Co znaczy Fiskalny Hamulec podatkowego. Charakteryzuje się on wysoką progresją podatkową, od danego poziomu dochodów odprowadzane są duże podatki, co skutkuje
 • Co znaczy Finansowe Sprawozdanie różnym organom (GUS, bank i tym podobne), sporządzane w celu przedstawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jedna z części
 • Co znaczy Stopa Dyskontowa Parametr procentowy stanowiący fundament do oszacowania dyskonta
 • Co znaczy Depozytariusz instytucji nie zainwestowane składki członków funduszy są poprzez nią nadzorowane, świadczy usługi w dziedzinie kontroli poprawności