co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

 • Co znaczy Sejsmiczne Fale powstałe w wyniku trzęsień ziemi albo spowodowane sztucznie poprzez eksplozję materiałów wybuchowych, wibratory albo inne urządzenia
 • Co znaczy Erupcja wody złożowej do odwiertu wywołany zaburzeniem równowagi ciśnień w odwiercie. Jeżeli woda, ropa albo gaz wydostaną się w sposób
 • Co znaczy Gazonośne Roponośne Horyzonty węglowodorami (ropą naftową albo gazem ziemnym). W złożu może występować od jednego do kilkunastu albo więcej horyzontów ropo/gazonośnych
 • Co znaczy Organogeniczny Biogeniczny powstały w procesach biologicznych albo przy współudziale organizmów żywych i składający się ze szczątków organizmów
 • Co znaczy Zasoby geologiczne pierwotne (GIIP) przed rozpoczęciem wydobycia. W terminologii amerykańskiej to GIIP = Gas Initially in Place, OIIP = Oil Initially in Place

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

 • Co znaczy Gaszenia Intensywność Definicja liczba środka gaśniczego podawana na jednostkę powierzchni, kubatury albo obwodu pożaru w jednostce czasu
 • Co znaczy Nasada Definicja rodzaj połączenia szybko rozłącznego pożarniczych węży tłocznych i węży ssawnych
 • Co znaczy Hydrauliczny Napęd Definicja napęd spowodowany poprzez ruch cieczy pod odpowiednim ciśnieniem
 • Co znaczy Bojowy Odcinek Definicja akcji, terenu pożaru, gdzie jedna albo kilka jednostek straży pożarnej ma określone zadanie do wykonania

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na:

 • Co znaczy Zleceń Arkusz spis zleceń na określony papier wartościowy. Zlecenia są przekazywane na giełdę przed sesją i brane pod uwagę przy ustaleniu kursu na danej
 • Co znaczy Emisyjny Prospekt Dokument, wydawany poprzez emitenta, dotyczący jego sytuacji prawnej i finansowej i papierów wartościowych przygotowanych do emisji
 • Co znaczy Zasada don't reduce Uzależnienie kupna/sprzedaży papierów wartościowych od dywidendy
 • Co znaczy Ekonomiczny Liberalizm gospodarczym przez odpowiednie regulaminy. Wszystkie mechanizmy w gospodarce odbywają się bez udziału rządu, a jedynym mechanizmem
 • Co znaczy Ebit P Wzór: wartość rynkowa firmy/zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem Parametr służący przy analizach firm na rynku kapitałowym