warszawski indeks giełdowy co to jest
WIRR co znaczy WARSET krzyżówka Wskaźnik kapitałowy co to jest Wyniki nadzwyczajne słownik Wolumen.

Sposoby na oszczędzanie na W

 • Co to jest WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) Co znaczy Jeden z indeksów WGPW, typu dochodowego , obejmujący akcje firm notowanych na rynku fundamentalnym wig (warszawski indeks giełdowy) Porównanie.
 • Co to jest Trata Trasowany Weksel Krzyżówka Jeden z rodzajów weksla, który zawiera polecenie trasanta (wystawcy) do zapłaty z góry określonej sumy na rzecz reminenta weksel trasowany (trata) Dlaczego.
 • Co to jest Beta Współczynnik Co to jest specyficznego Ustala zmianę kursów akcji w relacji do zmiany indeksu. Np. jeżeli wartość współczynnika = 0,5 to przychód z papieru wartościowego jest w połowie współczynnik beta Jak lepiej.
 • Co to jest Wig20 Słownik Jeden z indeksów WGPW obejmujący akcje 20 firm rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych wig20 Kiedy.
 • Co to jest Warrant Czym jest finansowego, którego cena jest zależna od ceny instrumentu bazowego. Warrant daje posiadaczowi prawo do zakupu albo sprzedaży określonego instrumentu bazowego warrant Od czego zależy.
 • Co to jest Wartość bieżąca (netto) środków trwałych Co oznacza Wartość początkowa środków trwałych zmniejszona o ich dotychczasowe umorzenie wartość bieżąca (netto) środków trwałych Na czym polega.
 • Co to jest Weksel Tłumaczenie który zawiera bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty określonej osobie, w ustalonym terminie i miejscu, sumy pieniężnej, na którą został wystawiony weksel Różnice.
 • Co to jest Zadłużenia Ogólnego Wskaźnik Przykłady ogółem/aktywa)*100% Ustala udział całości zobowiązań w finansowaniu działalności spółki. Ogólnie rzecz biorąc prawidłowe wskazania tego parametru wahają się w wskaźnik ogólnego zadłużenia Wady i zalety.
 • Co to jest Brutto Finansowy Wynik Definicja Rezultat finansowy przed odliczeniem jego obowiązkowych obciążeń (na przykład podatku wynik finansowy brutto Podobieństwa.
 • Co to jest Finansowy Wynik Encyklopedia Wyrażony w jednostce pieniężnej rezultat osiągnięty poprzez jednostkę, jako wynik prowadzenia działalności. Liczony jako różnica między przychodami i kosztami wynik finansowy Czemu.
 • Co to jest Altmana Wskaźnik Jak działa kondycji finansowej danej jednostki. By go wyliczyć należy na początek obliczyć pięć wskaźników: w1 = pieniądze pracujący/aktywa ogółem w2 = zysk netto wskaźnik altmana Co gorsze.
 • Co to jest Netto Finansowy Wynik Czy jest Rezultat finansowy brutto zmniejszony o obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego, jak np.: podatek dochodowy, dywidenda od funduszu założycielskiego wynik finansowy netto Porównaj.
 • Co to jest Wartości niematerialne i prawne Pojęcie Wszystkie prawa majątkowe, które nabyła jednostka, nadające się do zastosowania dłuższego niż 1 rok wartości niematerialne i prawne Porównanie.
 • Co to jest Wartość początkowa (brutto) środków trwałych Wyjaśnienie Cena nabycia, wydatek wytworzenia albo cena rynkowa środków trwałych wartość początkowa (brutto) środków trwałych Dlaczego.
 • Co to jest Obrotów Wolumen Opis Łączna liczba papierów wartościowych które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego albo rynku wolumen obrotów Jak lepiej.
 • Co to jest Nadzwyczajne Wyniki Informacje Zysk albo utrata powstała wskutek zdarzeń nie związanych bezpośrednio z działalnością jednostki (na przykład zdarzenia losowe wyniki nadzwyczajne Kiedy.
 • Co to jest Kapitałowy Wskaźnik Znaczenie własny / aktywa ogółem Ustala udział kapitału własnego w majątku spółki. Im większa wartość parametru tym lepiej, gdyż pieniądze własny stanowi źródło wskaźnik kapitałowy Od czego zależy.
 • Co to jest Warset Co znaczy Nazwa mechanizmu obsługującego warszawską giełdę warset Na czym polega.
 • Co to jest Wirr Krzyżówka Jeden z indeksów WGPW, typu dochodowego, obejmujący akcje, których łączna wartość rynkowa wynosi 1% kapitalizacji giełdowej wirr Różnice.

Definicje o oszczędzaniu, słownik finansowy

Sprawdzone sposoby na oszczędność. Co to znaczy w finansach?

Jak oszczędzać pieniądze? Zyski i inwestowanie - słownik.