finansowe sprawozdanie co to jest
Co oznacza: przedstawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jedna z części zewnętrznej.

Czy przydatne?

Definicja Finansowe Sprawozdanie

Co to jest: Kolekcja, które jest prezentowane różnym organom (GUS, bank i tym podobne), sporządzane w celu przedstawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jedna z części zewnętrznej sprawozdawczości finansowej, która obejmuje: obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, a w niektórych wypadkach także sprawozdanie z działalności

Definicje jak Finansowe Sprawozdanie ze słownika ekonomicznego na S.

Definicja Skorygowany Podatek Dochodowy:
Co to jest Podatek dochodowy od zysku ze sprzedaży jaki zostałby zapłacony w chwili finansowania działalności tylko kapitałem własnym przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe co znaczy.
Definicja Subemitent Usługowy:
Co to jest Strona umowy o subemisję usługową nie będąca emitentem albo wprowadzającym sprawozdanie finansowe krzyżówka.
Definicja Storno:
Co to jest Jeden ze sposobów poprawiania błędów księgowych, który bazuje na usunięciu wpływu błędu na końcowe saldo sprawozdanie finansowe co to jest.
Definicja SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats):
Co to jest analizy przedsiębiorstwa bądź planowanego przedsięwzięcia opierający na wyodrębnieniu mocnych i słabych stron działalności(szans i zagrożeń). Pomaga w ocenie atrakcyjności przedsięwzięcia z punktu sprawozdanie finansowe słownik.
Definicja Świadczenia Na Rzecz Pracowników:
Co to jest Świadczenia ponoszone poprzez jednostkę gospodarczą bezpośrednio na rzecz pracowników takie jak na przykład Składki ZUS sprawozdanie finansowe czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: