swap synklina skała co to jest
Swap, Synklina, Skała, Szczelinowanie, Stratygrafia, Struktura, Skała Zbiornikowa, Sejsmika, Skała.

Definicje z geografii na S

  • Co to jest Osadowe Skały Definicja okolicy skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską. Powstają poprzez nagromadzenie się materiału przynoszonego poprzez
  • Co to jest Macierzysta Skała Definicja skała, która zawierała znaczącą zawartość substancji organicznej, z której powstały węglowodory
  • Co to jest Sejsmika Definicja sposób oparta na użyciu sztucznie wywołanych wstrząsów sejsmicznych w celu poznania wgłębnej budowy geologicznej
  • Co to jest Zbiornikowa Skała Definicja która w sprzyjających warunkach, tzn. przy obecności uszczelnienia i pułapki może być zbiornikiem dla węglowodorów
  • Co to jest Struktura Definicja forma ciała geologicznego, która jeżeli zawiera uszczelnienie może być pułapką dla węglowodorów
  • Co to jest Stratygrafia Definicja względem ich położenia w profilach geologicznych, wieku względnego i wieku bezwzględnego i podział historii Ziemi na uniwersalne okresy
  • Co to jest Szczelinowanie Definicja wywołaniu w odwiercie wysokiego ciśnienia w celu spowodowania rozwarcia istniejących albo powstawania nowych szczelin. Szczelinowanie
  • Co to jest Skała Definicja osobników jednego minerału powstały wskutek procesu neutralnego geologicznego. zespół minerałów albo sporo ziaren tego samego minerału
  • Co to jest Synklina Definicja wklęsła część fałdu - w jądrze synkliny znajdują się warstwy najmłodsze, a na zewnątrz (na tak zwany skrzydłach) najstarsze
  • Co to jest Swap Definicja poprzez sprzedającego określonej ilości ropy naftowej o określonych parametrach jakościowych do umówionego punktu i odebraniu poprzez niego

Słownik geografia, gdzie to jest

Pojęcia z geografii, geologii.

Słownik geologia i geografia, definicje. Co to znaczy w geografii? Znaczenie w finansach.