pomiary geofizyki co to jest
Petrografia co znaczy PAY ZONE/HORIZON krzyżówka Parametry geologiczno-złożowe złoża ropy co to.

Definicje z geografii na P

 • Gdzie jest Pomiary geofizyki wiertniczej/karotaż Co znaczy otworach wiertniczych dzięki pomiarów właściwości skał, elektrycznych, sprężystych, promieniotwórczych (pomiędzy innymi pomiar naturalnej pomiary geofizyki wiertniczej/karotaż Porównanie.
 • Lokalizacja Wiertnicza Płuczka Krzyżówka chemicznymi wypełniająca odwiert. Jej zadaniem jest smarowanie, chłodzenie świdra, utrzymywanie stabilności ścian odwiertu, wynoszenie płuczka wiertnicza Dlaczego.
 • Położenie Przepuszczalność Co to jest cieczy. Przepuszczalność zależy nie tylko od porowatości, lecz także od kształtu porów i tego, czy są ze sobą połączone przepuszczalność Jak lepiej.
 • Geografia Perforacja Słownik seria otworów wykonanych w rurach okładzinowych dzięki ładunków kumulacyjnych w celu umożliwienia przypływu do odwiertu ropy albo gazu perforacja Kiedy.
 • Na mapie Okruchowe Próbki Czym jest drobne fragmenty skał powstające w otworze wiertniczym w trakcie zwiercania poprzez świder odsiane na sitach z płuczki wiertniczej próbki okruchowe Od czego zależy.
 • Gdzie leży Piaskowiec Co oznacza powstała wskutek scementowania ziaren kwarcu, miki i innych skał i minerałów o średnicy 0,02-2,0 mm dzięki spoiwa ilastego, krzemionkowego piaskowiec Na czym polega.
 • Współrzędne Wtórna Porowatość Tłumaczenie porowatość powstała po osadzeniu skały, pomiędzy innymi wskutek mechanizmów rozpuszczania poprzez wodę porowatość wtórna Różnice.
 • Jak daleko Gazonośna Ropo Prowincja Przykłady region o udokumentowanej ropo i gazonośności charakteryzujący się jednolitym rozwojem geologicznym prowincja ropo-gazonośna Wady i zalety.
 • Geo Porowatość Definicja ziarnami mineralnymi budującymi skałę, wypełniona poprzez wodę, ropę naftową albo gaz ziemny wyrażona w procentach, obliczona jako iloraz porowatość Podobieństwa.
 • Mapa Złożowa Pułapka Encyklopedia albo jej fragment, które na skutek swych właściwości i ogólnej sytuacji tektonicznej są predysponowane do nagromadzenia i przechowywania pułapka złożowa Czemu.
 • Gdzie jest Parametry geologiczno-złożowe złoża ropy Jak działa produktywna, porowatość skał zbiornikowych, przepuszczalność skał zbiornikowych, nasycenie gazem, ropą i wodą złożową parametry geologiczno-złożowe złoża ropy Co gorsze.
 • Lokalizacja Horizon Zone Pay Czy jest część warstw skalnych złoża węglowodorów, z której ma miejsce przypływ medium złożowego pay zone/horizon Porównaj.
 • Położenie Petrografia Pojęcie edukacja o skałach petrografia Porównanie.

Słownik geografia, gdzie to jest

Pojęcia z geografii, geologii.

Słownik geologia i geografia, definicje. Co to znaczy w geografii? Znaczenie w finansach.