encyklopedia petrografia co to jest
NAJLEPSZY Petrografia, Pułapka Złożowa, Piaskowiec, Parametry Geologiczno-Złożowe Złoża Ropy.

Definicje z geografii na P

 • Co to jest Wtórna Porowatość Co to jest porowatość powstała po osadzeniu skały, pomiędzy innymi wskutek mechanizmów rozpuszczania poprzez wodę
 • Co to jest Wiertnicza Płuczka Definicja chemicznymi wypełniająca odwiert. Jej zadaniem jest smarowanie, chłodzenie świdra, utrzymywanie stabilności ścian odwiertu, wynoszenie
 • Co to jest Porowatość Co znaczy ziarnami mineralnymi budującymi skałę, wypełniona poprzez wodę, ropę naftową albo gaz ziemny wyrażona w procentach, obliczona jako iloraz
 • Co to jest Perforacja Słownik seria otworów wykonanych w rurach okładzinowych dzięki ładunków kumulacyjnych w celu umożliwienia przypływu do odwiertu ropy albo gazu
 • Co to jest Gazonośna Ropo Prowincja Znaczenie region o udokumentowanej ropo i gazonośności charakteryzujący się jednolitym rozwojem geologicznym
 • Co to jest Przepuszczalność Czym jest cieczy. Przepuszczalność zależy nie tylko od porowatości, lecz także od kształtu porów i tego, czy są ze sobą połączone
 • Co to jest Horizon Zone Pay Co oznacza część warstw skalnych złoża węglowodorów, z której ma miejsce przypływ medium złożowego
 • Co to jest Okruchowe Próbki Krzyżówka drobne fragmenty skał powstające w otworze wiertniczym w trakcie zwiercania poprzez świder odsiane na sitach z płuczki wiertniczej
 • Co to jest Pomiary geofizyki wiertniczej/karotaż Najlepszy otworach wiertniczych dzięki pomiarów właściwości skał, elektrycznych, sprężystych, promieniotwórczych (pomiędzy innymi pomiar naturalnej
 • Co to jest Parametry geologiczno-złożowe złoża ropy Przykłady produktywna, porowatość skał zbiornikowych, przepuszczalność skał zbiornikowych, nasycenie gazem, ropą i wodą złożową
 • Co to jest Piaskowiec Encyklopedia powstała wskutek scementowania ziaren kwarcu, miki i innych skał i minerałów o średnicy 0,02-2,0 mm dzięki spoiwa ilastego, krzemionkowego
 • Co to jest Złożowa Pułapka Jak działa albo jej fragment, które na skutek swych właściwości i ogólnej sytuacji tektonicznej są predysponowane do nagromadzenia i przechowywania
 • Co to jest Petrografia Czy, jest edukacja o skałach

Słownik geografia, gdzie to jest

Pojęcia z geografii, geologii.

Słownik geologia i geografia, definicje. Co to znaczy w geografii? Znaczenie w finansach.