osadowe skały co to jest
Co to oznacza: ziemską. Powstają poprzez nagromadzenie się materiału przynoszonego poprzez opis. Co.

Czy przydatne?

Co znaczy Skały osadowe

Definicja z ang. sedimentary rocks, z niem. Sedimentgesteine.

Definicja: jeden z trzech głównych typów skał (w okolicy skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską. Powstają poprzez nagromadzenie się materiału przynoszonego poprzez czynniki zewnętrzne (na przykład wodę, lodowiec, wiatr), w konsekwencji jego osadzania się albo wytrącania z roztworu wodnego. Edukacja zajmująca się powstawaniem skał osadowych to sedymentologia

Inne terminy, pojęcia jak Osadowe Skały na S.