fale sejsmiczne fałd facja co to jest
Fale Sejsmiczne, Fałd, Facja.

Definicje z geografii na F

  • Co to jest Facja Definicja paleontologicznych) odróżniających osady powstałe w tym samym czasie, lecz w różnych środowiskach sedymentacji. Rodzaje facji: facja
  • Co to jest Fałd Definicja ciągłości. W węższym rozumieniu fałd to forma tektoniczna składająca się z dwu form sąsiednich antykliny i synkliny
  • Co to jest Sejsmiczne Fale Definicja powstałe w wyniku trzęsień ziemi albo spowodowane sztucznie poprzez eksplozję materiałów wybuchowych, wibratory albo inne urządzenia

Słownik geografia, gdzie to jest

Pojęcia z geografii, geologii.

Słownik geologia i geografia, definicje. Co to znaczy w geografii? Znaczenie w finansach.