opróbowanie odwiertu okres co to jest
Opróbowanie Odwiertu, Okres Stałego Wydobycia, Odwierty Do Zatłaczania, Osady, Odwiert Kierunkowy.

Definicje z geografii na O

  • Co to jest Perspektywny Obiekt Definicja region (przestrzeń) wgłębi Ziemi, gdzie na podstawie wyników badań dopuszczana jest sposobność odkrycia złoża węglowodorów
  • Co to jest Kierunkowy Odwiert Definicja odwiert, którego ścieżka znacznie odbiega od pionu. Odchylenia mogą sięgać od 60? do 70
  • Co to jest Osady Definicja cząsteczki skał i minerałów pochodzące z erozji starszych skał. Osady z biegiem czasu stają się skałami osadowymi
  • Co to jest Zatłaczania Do Odwierty Definicja wody albo gazu do wnętrza ziemi (złoża) dla podtrzymania ciśnienia złożowego albo/i w celu likwidacji zasolonych wód
  • Co to jest Wydobycia Stałego Okres Definicja początkowy moment wydobywania węglowodorów ze złoża charakteryzujący się mniej więcej stałą ilością wydobywanej ropy i gazu
  • Co to jest Odwiertu Opróbowanie Definicja ustalenie nasycenia skał węglowodorami z ustaleniem produktywności odwiertu i tego, jaki wpływ wydobywanie ma na zmiany ciśnienia złożowego

Słownik geografia, gdzie to jest

Pojęcia z geografii, geologii.

Słownik geologia i geografia, definicje. Co to znaczy w geografii? Znaczenie w finansach.