uszkodzenie strefy co to jest
Uszkodzenie Strefy Przyodwiertowej, Urządzenie Wiertnicze, Uszczelnienie, Uskok.

Definicje z geografii na U

  • Co to jest Uskok Definicja powstająca wskutek przemieszczania dwu części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości
  • Co to jest Uszczelnienie Definicja nieprzepuszczalna warstwa albo powierzchnia uskokowa, dzięki której następuje akumulacja węglowodorów
  • Co to jest Wiertnicze Urządzenie Definicja termin oznaczający całość urządzeń i wyposażenia koniecznego do odwiercenia otworu wiertniczego
  • Co to jest Przyodwiertowej Strefy Uszkodzenie Definicja zniszczenie skały zbiornikowej wokół odwiertu powodujące obniżenie jej przepuszczalności wskutek oddziaływania na nią płuczki wiertniczej

Słownik geografia, gdzie to jest

Pojęcia z geografii, geologii.

Słownik geologia i geografia, definicje. Co to znaczy w geografii? Znaczenie w finansach.