synklina co to jest
Co to oznacza: zwany skrzydłach) najstarsze opis. Co to jest Synklina pojęcie.

Czy przydatne?

Co znaczy Synklina

Definicja: wklęsła część fałdu - w jądrze synkliny znajdują się warstwy najmłodsze, a na zewnątrz (na tak zwany skrzydłach) najstarsze

Inne terminy, pojęcia jak Synklina na S.

Definicja Skała:
Co to jest minerałów albo wielu osobników jednego minerału powstały wskutek procesu neutralnego geologicznego. zespół minerałów albo sporo ziaren tego samego minerału, powstałe w warunkach naturalnych. Z racji synklina co to jest.
Definicja SWAP:
Co to jest polegająca na dostarczeniu poprzez sprzedającego określonej ilości ropy naftowej o określonych parametrach jakościowych do umówionego punktu i odebraniu poprzez niego tej samej ilości ropy naftowej o synklina definicja.
Definicja Struktura:
Co to jest forma ciała geologicznego, która jeżeli zawiera uszczelnienie może być pułapką dla węglowodorów synklina co znaczy.
Definicja Stratygrafia:
Co to jest porządkowanie utworów geologicznych pod względem ich położenia w profilach geologicznych, wieku względnego i wieku bezwzględnego i podział historii Ziemi na uniwersalne okresy tymczasowe synklina słownik.
Definicja Skała Macierzysta:
Co to jest skała, która zawierała znaczącą zawartość substancji organicznej, z której powstały węglowodory synklina znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: