ropa lekka ropa ciężka ropa co to jest
Ropa Lekka, Ropa Ciężka, Ropa Z Łupków Ilastych, Rów Tektoniczny (Graben), Rdzeń, Refleksy.

Definicje z geografii na R

  • Co to jest Rafa Definicja poprzez osiadłe organizmy kolonijna (korale, glony wapienne i inne) wznosząca się ponad otaczające dno i zdolna do przeciwstawienia się
  • Co to jest Sejsmiczne Refleksy Definicja sejsmicznych, w sensie geologicznym oznaczające granice warstw różniących się właściwościami sprężystymi (pomiędzy innymi prędkością
  • Co to jest Rdzeń Definicja pionowy wycinek warstw skalnych pobrany w momencie wiercenia odwiertu w celu poddania go badaniom petrofizycznym
  • Co to jest Graben Tektoniczny Rów Definicja ograniczona co najmniej wzdłuż dwóch dłuższych krawędzi dyslokacjami (uskokami) i wzdłuż nich obniżona względem otoczenia
  • Co to jest Ropa z łupków ilastych Definicja ropa naftowa uzyskana ze skał ilastych
  • Co to jest Ciężka Ropa Definicja ropa naftowa o gęstości poniżej 28 stopni API
  • Co to jest Lekka Ropa Definicja ropa naftowa o gęstości powyżej 33 stopni API

Słownik geografia, gdzie to jest

Pojęcia z geografii, geologii.

Słownik geologia i geografia, definicje. Co to znaczy w geografii? Znaczenie w finansach.