rdzeń co to jest
Co to oznacza: petrofizycznym opis. Co to jest Rdzeń pojęcie.

Czy przydatne?

Co znaczy Rdzeń

Definicja: pionowy wycinek warstw skalnych pobrany w momencie wiercenia odwiertu w celu poddania go badaniom petrofizycznym

Inne terminy, pojęcia jak Rdzeń na R.

Definicja Ropa Ciężka:
Co to jest ropa naftowa o gęstości poniżej 28 stopni API rdzeń co to jest.
Definicja Refleksy Sejsmiczne:
Co to jest czasowych profili sejsmicznych, w sensie geologicznym oznaczające granice warstw różniących się właściwościami sprężystymi (pomiędzy innymi prędkością przewodzenia fal sejsmicznych). Fundamentalną rdzeń definicja.
Definicja Ropa Lekka:
Co to jest ropa naftowa o gęstości powyżej 33 stopni API rdzeń co znaczy.
Definicja Rafa:
Co to jest biogeniczna utworzona poprzez osiadłe organizmy kolonijna (korale, glony wapienne i inne) wznosząca się ponad otaczające dno i zdolna do przeciwstawienia się niszczącej działalności fal i prądów rdzeń słownik.
Definicja Ropa Z Łupków Ilastych:
Co to jest ropa naftowa uzyskana ze skał ilastych rdzeń znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: