facja co to jest
Co to oznacza: lecz w różnych środowiskach sedymentacji. Rodzaje facji: facja piaszczysta opis. Co.

Czy przydatne?

Co znaczy Facja

Definicja z ang. Facies, z niem. Fazies.

Definicja: zespół cech (litologicznych i paleontologicznych) odróżniających osady powstałe w tym samym czasie, lecz w różnych środowiskach sedymentacji. Rodzaje facji: facja piaszczysta, facja ilasta, facja wapienna

Inne terminy, pojęcia jak Facja na F.