kopalina co to jest
Co to oznacza: znaleźć opłacalne wykorzystanie gospodarcze opis. Co to jest Kopalina pojęcie.

Czy przydatne?

Co znaczy Kopalina

Definicja: utwór geologiczny występujący wewnątrz skorupy ziemskiej albo na jej powierzchni, który może znaleźć opłacalne wykorzystanie gospodarcze

Inne terminy, pojęcia jak Kopalina na K.

Definicja Kontakt Ropa/Woda:
Co to jest umowna powierzchnia (strefa) w złożu, wzdłuż której część skał zbiornikowych nasyconych ropą naftową kontaktuje się z częścią nasycona wodą złożową kopalina co znaczy.
Definicja Kategoria Zasobów c2:
Co to jest rosyjskiej znaczy zasoby oszacowane wstępnie na podstawie badań geologicznych i geofizycznych w nieprzebadanej części złoża zawierającej zasoby udokumentowane w kategoriach wyższych albo w kopalina krzyżówka.
Definicja Kondensat:
Co to jest zawarte w gazie ziemnym ciężkie węglowodory (powyżej C3+) wydobywane wraz z nim, które przechodzą w stan ciekły w warunkach temperatury i ciśnienia na powierzchni ziemi kopalina co to jest.
Definicja Kategoria Zasobów c1:
Co to jest w klasyfikacji rosyjskiej reprezentuje zasoby złóż albo ich część, gdzie ropa naftowa albo gaz ziemny zostały oszacowane na podstawie przemysłowych przypływów uzyskanych w odwiertach kopalina słownik.
  • Dodano:
  • Autor: