wartości niematerialne prawne co to jest
Co oznacza: . Definicja Wartości niematerialne i prawne słownik.

Czy przydatne?

Definicja Wartości niematerialne i prawne

Definicja z ang. Intangible assets, z niem. immaterielle Vermögenswerte.

Co to jest: Wszystkie prawa majątkowe, które nabyła jednostka, nadające się do zastosowania dłuższego niż 1 rok

Definicje jak Wartości niematerialne i prawne ze słownika ekonomicznego na W.