nadciśnienie co to jest
Co znaczy Nadciśnienie? Definicja różnica pomiędzy ciśnieniem w danym punkcie cieczy albo gazu a.

Czy przydatne?

Co to jest Nadciśnienie

Definicja z ang. Hypertension, z niem. Bluthochdruck.

Co znaczy: różnica pomiędzy ciśnieniem w danym punkcie cieczy albo gazu a niższym od niego ciśnieniem zewnętrznym

Wszystkie definicje jak Nadciśnienie z zakresu praw miejsca pracy .