olejowe rozlewy olej co to jest
Co znaczy Olej (Rozlewy Olejowe)? Definicja surowa ropa naftowa, dowolny wytwór jej przerobu (z.

Czy przydatne?

Co to jest Olej (Rozlewy Olejowe)

Definicja z ang. Oil (Oil Spills), z niem. Öl (Oil Spills).

Co znaczy: surowa ropa naftowa, dowolny wytwór jej przerobu (z wyjątkiem chemikaliów), a również odpady zawierające ropę albo jej produkty. Dla potrzeb usuwania awarii olejowych definicją tym ustala się oleje opałowe i napędowe, z wyłączeniem benzyny, do której nie odnoszą się sposoby usuwania rozlewów olejowych

Wszystkie definicje jak Olej (Rozlewy Olejowe) z zakresu praw miejsca pracy .