co oszczędzanie co zrobić co to jest
Co to jest? Definicja i kilka dobrych porad. Słownik porad, uwagi i podsumowania dobrych ekspertów.

Definicje Geografia

Spis pojęć na przedmiot geografia. Lista definicji z dobrym wytłumaczeniem na geografię.

  • Co znaczy Skała macierzysta skała, która zawierała znaczącą zawartość substancji organicznej, z której powstały węglowodory
  • Co znaczy Fale sejsmiczne powstałe w wyniku trzęsień ziemi albo spowodowane sztucznie poprzez eksplozję materiałów wybuchowych, wibratory albo inne urządzenia
  • Co znaczy Woda złożowa woda podziemna towarzysząca złożu surowca mineralnego, np. złożu ropy naftowej i gazu ziemnego
  • Co znaczy Rów tektoniczny (graben) ograniczona co najmniej wzdłuż dwóch dłuższych krawędzi dyslokacjami (uskokami) i wzdłuż nich obniżona względem otoczenia
  • Co znaczy Mapa czasowa mapa złożona z izochron przedstawiająca powierzchnię geologiczną oparta na wynikach korelacji czasowych refleksów sejsmicznych

Słownik dobrego bezpieczeństwa BHP:

Jak dobrze zachowywać się w pracy? Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?

  • Co znaczy Kubatura Budynku Definicja objętość wszystkich kondygnacji nadziemnych, przyziemnych i podziemnych, liczona w metrach sześciennych
  • Co znaczy Lokalizacja Pożaru Definicja powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania
  • Co znaczy Materiały Niebezpieczne Pożarowo Definicja temperaturze zapłonu poniżej 55°C, gazy palne, ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą albo parą wodną gazy palne, ciała stałe
  • Co znaczy Gazy Techniczne Definicja skalę, przechowywane w stanie skroplonym albo sprężonym w stalowych butlach pod wysokim ciśnieniem. Zalicza się do nich: tlen, azot, wodór

Co to znaczy w oszczędzaniu?

Porady dot. oszczędzania. Jak porządnie oszczędzać na: