używany używać użytkownik co to jest
Używany, Używać, Użytkownik, Użytkować, Użytki, Użyteczność, Uznanie, Uzewnętrznić, Uzbrojony.

Znaczenie słowo, wyraz na U


Antonimy, czyli wyrażenia przeciwstawne

Co to znaczy z języka polskiego? Co to jest znaczenie? Słownik.

Definicja Używany, Używać, Użytkownik, Użytkować, Użytki, Użyteczność, Uznanie, Uzewnętrznić, Uzbrojony, Uwzględnić, Uwzględniać, Uwolnić, Uwłaszczyć, Uwłaczać, Uwikłać antonim.

Znaczenie Używany, Używać, Użytkownik, Użytkować, Użytki, Użyteczność wyjaśnienie.