promieniotwórczy materiał co to jest
Co znaczy Materiał Promieniotwórczy? Definicja każdy materiał o aktywności właściwej większej niż.

Czy przydatne?

Co to jest Materiał Promieniotwórczy

Definicja z ang. Radioactive material, z niem. Radioaktives Material.

Co znaczy: każdy materiał o aktywności właściwej większej niż 70 Bq/kg

Wszystkie definicje jak Materiał Promieniotwórczy z zakresu praw miejsca pracy .