kpwig komja papierów co to jest
Co oznacza: działalności podmiotów związanych z giełdą. Definicja KPWiG - Komisja Papierów.

Czy przydatne?

Definicja KPWiG - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Definicja z ang. The SEC - the Securities and Exchange Commission, z niem. Die SEC - Securities and Exchange Commission.

Co to jest: Centralny organ administracji rządowej w dziedzinie publicznego obrotu papierami wartościowymi i działalności podmiotów związanych z giełdą

Definicje jak KPWiG - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ze słownika ekonomicznego na K.