memoriałowa zasada co to jest
Co oznacza: poniesione w chwili ich wystąpienia, a nie w chwili wpływu albo wydatku. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Memoriałowa Zasada

Definicja z ang. The principle of accrual, z niem. Der Grundsatz der Perioden.

Co to jest: Podstawowa zasada rachunkowości, wg której przychody i wydatki uważane jest za osiągnięte albo poniesione w chwili ich wystąpienia, a nie w chwili wpływu albo wydatku pieniężnego. Oznacza to iż przychody i wydatki ujmowane są w okresach, gdzie powstały

Definicje jak Memoriałowa Zasada ze słownika ekonomicznego na Z.