aktuariusz co to jest
Co oznacza: ubezpieczeń i reasekuracji. Definicja Aktuariusz słownik.

Czy przydatne?

Definicja Aktuariusz

Co to jest: Osoba zajmująca się zastosowaniem matematyki i statystyki w określaniu ryzyka w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji

Definicje jak Aktuariusz ze słownika ekonomicznego na A.

Definicja Abolicja Podatkowa:
Co to jest Wstrzymanie kar za niedokonywanie opłat podatkowych. Podmiot gospodarczy uchylający się od płacenia podatków poprzez określony czas może ujawnić ten fakt unikając kary aktuariusz co to jest.
Definicja Akt Notarialny:
Co to jest stwierdzającego treść określonej czynności prawnej sporządzany poprzez uprawnioną do tego osobę (notariusz, biuro notarialne) w ściśle określonej formie, która jest regulowana przepisami prawa aktuariusz definicja.
Definicja Analiza Finansowa:
Co to jest szacowanie sytuacji podmiotu gospodarczego w wielu zakresach, w pierwszej kolejności: rentowności, płynności, efektywności gospodarowania, możliwości obsługi zadłużenia, sytuacji majątkowej, etc aktuariusz co znaczy.
Definicja Akredytywa:
Co to jest Forma rozliczeń, polegająca na wyodrębnieniu poprzez bank, na wniosek dłużnika określonej stawki z jego środków na rzecz wierzyciela w celu dokonania zapłaty aktuariusz słownik.
Definicja A Vista:
Co to jest bez określonego terminu, mogą zostać wypłacone w każdym momencie bez straty odsetek zawartych w umowie. Oszczędnościowe rachunki niewymagające wpłat w równych odstępach czasu, wypłacane na żądanie aktuariusz znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: