sezonowe bezrobocie co to jest
Co oznacza: okresach. (na przykład w rolnictwie. Definicja Bezrobocie sezonowe słownik.

Czy przydatne?

Definicja Sezonowe Bezrobocie

Definicja z ang. seasonal unemployment, z niem. Saisonarbeitslosigkeit.

Co to jest: Ten typ bezrobocia jest rezultatem wahań zapotrzebowania na pracowników w następujących po sobie okresach. (na przykład w rolnictwie)

Definicje jak Sezonowe Bezrobocie ze słownika ekonomicznego na B.