pieniężnej polityki rada co to jest
Co oznacza: Najważniejszym zadaniem porady jest ustalanie stóp procentowych i rezerw. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Pieniężnej Polityki Rada

Definicja z ang. The Monetary Policy Council, z niem. Der Rat für Geldpolitik.

Co to jest: Organ Narodowego Banku Polskiego zajmujący się kształtowaniem polityki pieniężnej banku centralnego. Najważniejszym zadaniem porady jest ustalanie stóp procentowych i rezerw obowiązkowych. Porada Polityki Pieniężnej złożona jest z przewodniczącego i dziewięciu członków: trzech jej członków powołuje prezydent, po trzech wybiera Sejm i Senat. Przewodniczącym RPP jest zawsze prezes Narodowego Banku Polskiego, powoływany poprzez Sejm na wniosek prezydenta

Definicje jak Pieniężnej Polityki Rada ze słownika ekonomicznego na R.