definicja, gaszenia, intensywność

Co znaczy Intensywność Gaszenia? Definicja liczba środka gaśniczego podawana na jednostkę powierzchni, kubatury albo. Co to jest Intensywność Gaszenia słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Intensywność Gaszenia

Definicja z ang. intensity Extinguish, z niem. Intensität Extinguish.

Co znaczy:

Wszystkie definicje jak Intensywność Gaszenia z zakresu praw miejsca pracy .