liquefied natural co to jest
Co znaczy Lng (Liquefied Natural Gaz)? Definicja skroplony gaz naturalny. Kluczowym składnikiem.

Czy przydatne?

Co to jest Lng (Liquefied Natural Gaz)

Definicja z ang. LNG (Liquefied Natural Gas), z niem. LNG (Liquefied Natural Gas).

Co znaczy: skroplony gaz naturalny. Kluczowym składnikiem jest zazwyczaj metan. Termin LNG jest kolokwialnie odnoszony tylko do tego gazu, aczkolwiek w rzeczywistości LNG złożona jest także z dwutlenku węgla i siarkowodoru

Wszystkie definicje jak Lng (Liquefied Natural Gaz) z zakresu praw miejsca pracy .