typowy tymczasowy tymczasowo co to jest
Typowy, Tymczasowy, Tymczasowo, Tył, Tylny, Tyć, Twórca, Tworzyć, Twarz, Twardy, Twardnieć.

Znaczenie słowo, wyraz na T


Antonimy, czyli wyrażenia przeciwstawne

Co to znaczy z języka polskiego? Co to jest znaczenie? Słownik.

Definicja Typowy, Tymczasowy, Tymczasowo, Tył, Tylny, Tyć, Twórca, Tworzyć, Twarz, Twardy, Twardnieć, Tuzinkowość, Tutaj, Tuszować, Tupet, Tułów, Trzon, Trzeźwy antonim.

Znaczenie Typowy, Tymczasowy, Tymczasowo, Tył, Tylny, Tyć, Twórca wyjaśnienie.