ożywiony ożywczy oznakowany co to jest
Ożywiony, Ożywczy, Oznakowany, Oziębły, Oziębłość, Owoce, Owłosiony, Owładnąć, Owalny, Otyłość.

Znaczenie słowo, wyraz na O


Antonimy, czyli wyrażenia przeciwstawne

Co to znaczy z języka polskiego? Co to jest znaczenie? Słownik.

Definicja Ożywiony, Ożywczy, Oznakowany, Oziębły, Oziębłość, Owoce, Owłosiony, Owładnąć, Owalny, Otyłość, Otwór, Otworzyć, Otwierać, Otwarty, Otulony, Otrzymywać antonim.

Znaczenie Ożywiony, Ożywczy, Oznakowany, Oziębły, Oziębłość, Owoce wyjaśnienie.