strategiczne kierowanie co to jest
Co znaczy Kierowanie Strategiczne? Definicja wykonywane w celu ustalenia i przyjęcia niezbędnej.

Czy przydatne?

Co to jest Kierowanie Strategiczne

Definicja z ang. Strategic Leadership, z niem. strategische Führung.

Co znaczy: wykonywane w celu ustalenia i przyjęcia niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia i nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły wojewódzkich brygad odwodowych lub siły przekraczające wielkością jeden batalion

Wszystkie definicje jak Kierowanie Strategiczne z zakresu praw miejsca pracy .