krokiew co to jest
Co znaczy Krokiew? Definicja obiekt nośnej konstrukcji dachu w formie belki drewnianej.

Czy przydatne?

Co to jest Krokiew

Co znaczy: obiekt nośnej konstrukcji dachu w formie belki drewnianej podtrzymującej pokrycie dachu

Wszystkie definicje jak Krokiew z zakresu praw miejsca pracy .

Definicja Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Progowe (Ndsp):
Co to jest to jest takie stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia, które z racji na zagrożenie zdrowia albo życia pracownika nie może być przekroczone w środowisku pracy krokiew co to jest.
Definicja Linia Zasilająca:
Co to jest linia wężowa od hydrantu do pompy albo od pompy do kolejnej pompy krokiew definicja.
Definicja Grupy Pożarów:
Co to jest regulacja pożaru z racji na rodzaj materiału objętego pożarem krokiew co znaczy.
Definicja Alarm Fałszywy Z Instalacji Wykrywania:
Co to jest instalacje wykrywania pożaru albo innych zagrożeń, wywołane zadziałaniem czujników z takich przyczyn, jak zwłaszcza: odbłyski światła, dostanie się chwilowe dymu do czujek, wada techniczna czujki krokiew słownik.
Definicja Żar:
Co to jest 1) materiał palnych spalający się bezpłomieniowo; 2) etap spalania płomieniowego, gdzie lotne substancje przestały wydobywać się z materiału palnego (nastąpiło odgazowanie krokiew znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: