dowódca odcinka bojowego co to jest
Co znaczy Dowódca Odcinka Bojowego (Dob)? Definicja osoba podlegająca bezpośrednio KAR, otrzymująca.

Czy przydatne?

Co to jest Dowódca Odcinka Bojowego (Dob)

Definicja z ang. Section Commander Combat (Dob), z niem. § Kommandant Kampf (Dob).

Co znaczy: osoba podlegająca bezpośrednio KAR, otrzymująca od niego rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przydzielonym odcinku bojowym

Wszystkie definicje jak Dowódca Odcinka Bojowego (Dob) z zakresu praw miejsca pracy .