pożaru co to jest
Co znaczy Oś Pożaru? Definicja linia prostopadła do frontu pożaru, przechodząca poprzez teren.

Czy przydatne?

Co to jest Oś Pożaru

Definicja z ang. axis Fire, z niem. Achse Feuer.

Co znaczy: linia prostopadła do frontu pożaru, przechodząca poprzez teren pożaru wedle kierunkiem rozprzestrzeniania się pożaru

Wszystkie definicje jak Oś Pożaru z zakresu praw miejsca pracy .