giełdy rada co to jest
Co oznacza: handlowym Porada dopuszcza papiery wartościowe do obrotu giełdowego, a domy. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Giełdy Rada

Definicja z ang. The Exchange Supervisory Board, z niem. Der Exchange-Aufsichtsrat.

Co to jest: Organ giełdy. Porada nadzorcza w firmie prowadzącej giełdę. Na GPW prócz zadań ustalonych kodeksem handlowym Porada dopuszcza papiery wartościowe do obrotu giełdowego, a domy maklerskie do działania na giełdzie

Definicje jak Giełdy Rada ze słownika ekonomicznego na R.