zadłużenia ogólnego wskaźnik co to jest
Co oznacza: działalności spółki. Ogólnie rzecz biorąc prawidłowe wskazania tego parametru.

Czy przydatne?

Definicja Zadłużenia Ogólnego Wskaźnik

Definicja z ang. Total debt ratio, z niem. Gesamtschuldenquote.

Co to jest: Wzór: (zobowiązania ogółem/aktywa)*100% Ustala udział całości zobowiązań w finansowaniu działalności spółki. Ogólnie rzecz biorąc prawidłowe wskazania tego parametru wahają się w granicach: 55% - 65%. Jeśli jego wartość przekroczy 88% może być to niebezpieczne dla jednostki gospodarczej

Definicje jak Zadłużenia Ogólnego Wskaźnik ze słownika ekonomicznego na W.