weksel co to jest
Co oznacza: w ustalonym terminie i miejscu, sumy pieniężnej, na którą został wystawiony. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Weksel

Definicja z ang. Bill of exchange, z niem. Wechsel.

Co to jest: Papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty określonej osobie, w ustalonym terminie i miejscu, sumy pieniężnej, na którą został wystawiony

Definicje jak Weksel ze słownika ekonomicznego na W.