bankructwo co to jest
Co oznacza: Akcjonariusze przedsiębiorstwa, które ogłosiło upadłości, mają prawo do. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Bankructwo

Definicja z ang. Bankruptcy, z niem. Konkurs.

Co to jest: Uznanie poprzez sąd niewypłacalności dłużnika i podjęcie decyzji o ściąganiu długów z jego majątku. Akcjonariusze przedsiębiorstwa, które ogłosiło upadłości, mają prawo do roszczeń wobec niego tylko po spłaceniu przezeń długów. Bankructwo może być wywołane dobrowolną decyzją spółki, bądź powództwem wierzycieli danego przedsiębiorstwa

Definicje jak Bankructwo ze słownika ekonomicznego na B.