detaliczna bankowość co to jest
Co oznacza: dostosować się do klienta dokonującego niedużych operacji finansowych. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Detaliczna Bankowość

Definicja z ang. Retail Banking, z niem. Retail Banking.

Co to jest: Świadczenie usług bankowych małym przedsiębiorstwom i osobom fizycznym, zmodyfikowane tak, aby dostosować się do klienta dokonującego niedużych operacji finansowych, potrzebującego szybkiej i możliwie niesformalizowanej obsługi

Definicje jak Detaliczna Bankowość ze słownika ekonomicznego na B.