wtórna porowatość co to jest
Co to oznacza: wodę opis. Co to jest Porowatość wtórna pojęcie.

Czy przydatne?

Co znaczy Porowatość wtórna

Definicja z ang. secondary porosity, z niem. Sekundär Porosität.

Definicja: porowatość powstała po osadzeniu skały, pomiędzy innymi wskutek mechanizmów rozpuszczania poprzez wodę

Inne terminy, pojęcia jak Wtórna Porowatość na P.