parametry geologiczno co to jest
Co to oznacza: zbiornikowych, nasycenie gazem, ropą i wodą złożową opis. Co to jest Parametry.

Czy przydatne?

Co znaczy Parametry geologiczno-złożowe złoża ropy

Definicja: miąższość skuteczna, miąższość produktywna, porowatość skał zbiornikowych, przepuszczalność skał zbiornikowych, nasycenie gazem, ropą i wodą złożową

Inne terminy, pojęcia jak Parametry geologiczno-złożowe złoża ropy na P.

Definicja Petrografia:
Co to jest edukacja o skałach parametry geologiczno-złożowe złoża ropy co znaczy.
Definicja Perforacja:
Co to jest seria otworów wykonanych w rurach okładzinowych dzięki ładunków kumulacyjnych w celu umożliwienia przypływu do odwiertu ropy albo gazu parametry geologiczno-złożowe złoża ropy krzyżówka.
Definicja Piaskowiec:
Co to jest lita skała osadowa powstała wskutek scementowania ziaren kwarcu, miki i innych skał i minerałów o średnicy 0,02-2,0 mm dzięki spoiwa ilastego, krzemionkowego, wapiennego i żelazistego. Przyjmuje parametry geologiczno-złożowe złoża ropy co to jest.
Definicja Pomiary Geofizyki Wiertniczej/Karotaż:
Co to jest geologicznego w otworach wiertniczych dzięki pomiarów właściwości skał, elektrycznych, sprężystych, promieniotwórczych (pomiędzy innymi pomiar naturalnej promieniotwórczości, pomiary oporności skał parametry geologiczno-złożowe złoża ropy słownik.
Definicja Porowatość:
Co to jest przestrzeni między ziarnami mineralnymi budującymi skałę, wypełniona poprzez wodę, ropę naftową albo gaz ziemny wyrażona w procentach, obliczona jako iloraz objętości przestrzeni porowej do parametry geologiczno-złożowe złoża ropy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: