ford kite 2007 chaĺ‚upy co to jest
Definicja: Porzucek. Jedynie piątek pozwolił poszaleć wszystkim zawodnikom, pogoda jak nigdy.

Czy przydatne?

Co znaczy Ford Kite Cup 2007 - Chałupy 3

Słownik: Pierwszy faza zawodĂłw Ford Kite Cup w Chalupach 3 zakoĹ„czyĹ‚ siÄ™ zwyciÄ™stwami Victor Borsuk, Karolina Winkowska, Łukasz Dymkowski, Filip Porzucek. Jedynie piÄ…tek pozwoliĹ‚ poszaleć wszystkim zawodnikom, pogoda jak nigdy dopisaĹ‚a i wiaĹ‚o caĹ‚y dzi
Definicja: Pierwszy dzieĹ„ inaugurujÄ…cych sezon 2007 zawodów Ford Kite Cup w ChaĹ‚upach z caĹ‚Ä… pewnoĹ›ciÄ… miaĹ‚ przychylność Neptuna!

PiÄ™kna sĹ‚oneczna pogoda, bezchmurne niebo i wiatr około 16 wÄ™zĹ‚ów pozwoliĹ‚ 34 zawodnikom i zawodniczkom w peĹ‚ni cieszyć siÄ™ sportowÄ… rywalizacjÄ…. SprzyjajÄ…ce warunki pozwoliĹ‚y na rozegranie pojedynczej eliminacji Freestyle mężczyzn, kobiet i masterów.

W kaĹĽdym z rozegranych heat’ów widzieliĹ›my spektakularne, wysokie skoki, trudne technicznie triki i - w pierwszej kolejności - zaciÄ™tÄ… walkÄ™ zawodników o awans do następnych rund. Wielu mĹ‚odych zawodników Ĺ›miaĹ‚o zaatakowaĹ‚o swoich bardziej utytuĹ‚owanych rywali.

Poziom wiÄ™kszoĹ›ci pojedynków staĹ‚ na bardzo wysokim poziomie i co chwila sĹ‚ychać byĹ‚o entuzjastyczne okrzyki z brzegu po udanych handle pass’ach, s-bendach mobe’ach, slimchance’ach, blind Judge’ach i wielu innych trikach realizowanych na duĹĽej mocy!
Od pierwszych pojedynków idealne wraĹĽenie własnymi wystÄ™pami robili Victor Borsuk, Łukasz Ceran, Filip i Łukasz Dymkowscy, Wojtek Streicher i najwiÄ™ksza niespodzianka dnia - Daniel Koziróg, który dziÄ™ki wysokim hp-kom i spektakularnym kiteloopom wywalczyĹ‚ sobie miejsce w finale. Tu spotkaĹ‚ siÄ™ z Victorem Borsukiem, który prezentowaĹ‚ dzisiaj najwiÄ™kszÄ… swobodÄ™ i najbogatszy repertuar trików realizowanych na peĹ‚nej mocy. Trikami takimi jak blind Judge, front mobe, back mobe to blind, kl hp pokonaĹ‚ stawiajÄ…cego zaciÄ™ty opór Łukasza Cerana.

RównieĹĽ nasze dzielne Amazonki (w liczbie 5) prezentowaĹ‚y siÄ™ wspaniale i zachwycaĹ‚y zarówno urodÄ…, jak i jakoĹ›ciÄ… pĹ‚ywania. Poziom ich pojedynków staĹ‚ na bardzo wysokim poziomie. WidzieliĹ›my wiÄ™c blind Judge i kl hp Karoliny Winkowskiej, lÄ…dowania do blind i wraped Wiktorii Boszko, sporo udanych kombinacji skoków Pauliny ZióĹ‚kowskiej, sporo prób hp i ass pass’ów Oli Tomkowicz i prawie wylÄ…dowane slim chance i hp 13-letniej Asi Litwin.

WspaniaĹ‚a sĹ‚oneczna pogoda i równy wiatr zapewniĹ‚ nam równieĹĽ moĹĽliwość obejrzenia rywalizacji Mastersów, wĹ›ród których brylowali Łukasz Dymkowski i Marek RowiĹ„ski.
Następną konkurencją był Big Air-best trick, ale na skutek słabnącego wiatru został przerwany i dokończony będzie w bardziej sprzyjających warunkach.

Po krótkiej przerwie udaĹ‚o siÄ™ rozegrać konkurencje na Kickerze. Zawodnicy poprzez godzinÄ™ wykonywali spektakularne skoki, wĹ›ród których najefektowniejsze byĹ‚y: flat3 w wykonaniu Janka Koryckiego (który prosto z egzaminu maturalnego dotarĹ‚ na zawody), flat3 Victora Borsuka, flat5 Filipa Porzucka i slim chance KsiÄ™cia z Kickera. WĹ›ród dziewczÄ…t piÄ™knie wylÄ…dowanym flat3 popisaĹ‚a siÄ™ Karolina Winkowska,

Po tak wspaniaĹ‚ym, peĹ‚nym wraĹĽeĹ„, dniu zawodnicy mimo zmÄ™czenia czekajÄ… z niecierpliwoĹ›ciÄ… na następny dzieĹ„, w którym bÄ™dÄ… starali siÄ™ poprawić swojÄ… pozycjÄ™ w czasie podwójnej eliminacji i zaprezentować jeszcze ciekawsze tricki. W najwyższym stopniu zainteresowny tym jest niewÄ…tpliwie Janek Korycki, który na skutek egzaminu maturalnego nie zdÄ…ĹĽyĹ‚ na swój heat w pojedynczej eliminacji.
Wszyscy w doskonaĹ‚ych humorach czekamy na następny wietrzny dzieĹ„ i kolejnÄ… ciekawÄ… rywalizacjÄ….

Po emocjach, jakie dostarczyĹ‚ pierwszy dzieĹ„ zawodów, drugi przebiegaĹ‚ w iĹ›cie sielankowej atmosferze. PiÄ™kny, sĹ‚oneczny, choć bezwietrzny dzieĹ„ i wspaniaĹ‚a muza, jakÄ… zapodawaĹ‚ pod namiotem Red bulla DJ Cezar, zachÄ™caĹ‚y do aktywnego spÄ™dzania czasu. Zawodnicy w oczekiwaniu na wiatr relaksowali siÄ™ grÄ… w siatkówkÄ™ i pĹ‚ywali na wake’u.

Dla niedowiarków zaĹ‚Ä…czamy filmik

Po solidnej rozgrzewce na wakeboardzie kilku zawodników spróbowaĹ‚o swoich siĹ‚ w wakekite, a więc poĹ‚Ä…czeniu wake’a i kite’a. Jako wytrawni kajciarze i zaprawieni w boju wake’boardziĹ›ci nie mieli najmniejszych problemów z opanowaniem nowego sprzÄ™tu i juĹĽ w czasie pierwszych Ĺ›lizgów wykonywali kilkumetrowe skoki.
Wiatr do wieczora siÄ™ nie pojawiĹ‚, wiÄ™c na tym zakoĹ„czyĹ‚ siÄ™ dzieĹ„ aktywnoĹ›ci na wodzie. Wszyscy z niecierpliwoĹ›ciÄ… oczekiwali na wieczorne party w tawernie, na którym zaplanowano pokazy zdjęć i videoów z wczorajszych konkurencji.

WYNIKI PIERWSZEJ EDYCJI SEZONU 2007 FORD KITE CUP

CHAŁUPY 25 – 27 MAJA 2007

Kategoria Freestyle

1. Victor Borsuk 2000 Zł + pokrowiec Naish
2. Daniel Koziróg 1200 Zł + bluza Quiksilver
3. Łukasz Ceran 800 Zł + bluza Quiksilver
4. Wojciech Streicher 500 Zł + bluza Quiksilver
5. Arek JerzeĹ‚kowski 200 Zł + T-shirt Quiksilver
5 Tomek Daktera 200 Zł + T-shirt Quiksilver
5 Łukasz Dymkowski 200 Zł + T-shirt Quiksilver

Kategoria Freestyle – Kobiety:
1. Karolina Winkowska 1000 Zł + torba Roxy
2. Wiktoria Boszko 600 Zł + bluza Roxy
3. Paulina ZióĹ‚kowska 400 Zł + T-shirt Roxy
4. Ola Tomkowicz ręcznik Roxy + czapka Roxy
5. Asia Litwin T-shirt Roxy + czapka Roxy

Kategoria Masters
1. Łukasz Dymkowski 500 Zł + pokrowiec Naish
2. Jacek Dekerta ręcznik Quiksilver
3. Janek Lisewski ręcznik Quiksilver
4. Marek Rowiński ręcznik Quiksilver

Kategoria Kicker – MężczyĹşni
1. Filip Porzucek 300 Zł + torba podróĹĽna Naish
2. Janek Korycki 200 Zł + bluza Quiksilver
3. Victor Borsuk 100 Zł + bluza Quiksilver

Kategoria Kicker – Kobiety
1. Karolina Winkowska 300 Zł + T-shirt Roxy
2. Wiktoria Boszko 200 Zł + czapka Roxy


Oprócz nagród dla zwyciÄ™zców poszczególnych kategorii wĹ›ród wszystkich uczestników zawodów rozlosowano sporo cennych nagród Quiksilver i Roxy.

  • Dodano:
  • Autor: