definicja, uskok

Co to oznacza: względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości opis. Co to jest Uskok pojęcie.

Czy przydatne?

Co znaczy Uskok

Definicja z ang. setoff, z niem. Aufrechnung.

Definicja: dyslokacja, struktura tektoniczna powstająca wskutek przemieszczania dwu części ośrodka skalnego względem siebie wzdłuż dzielącej je powierzchni albo strefy nieciągłości

Inne terminy, pojęcia jak Uskok na .