erupcja co to jest
Co to oznacza: ciśnień w odwiercie. Jeżeli woda, ropa albo gaz wydostaną się w sposób opis. Co to.

Czy przydatne?

Co znaczy Erupcja

Definicja: niekontrolowany dopływ ropy, gazu albo wody złożowej do odwiertu wywołany zaburzeniem równowagi ciśnień w odwiercie. Jeżeli woda, ropa albo gaz wydostaną się w sposób niekontrolowany na powierzchnię ziemi to jest erupcja otwarta

Inne terminy, pojęcia jak Erupcja na E.

Definicja Erozja:
Co to jest mechaniczne niszczenie skał połączone z usuwaniem powstających okruchów skalnych poprzez wodę, wiatr, lodowce erupcja co znaczy.
Definicja Ewaporat:
Co to jest minerał wytrącony z roztworu w wyniku jego odparowania. Najczęściej to są siarczany i chlorki, takie jak gips i halit erupcja krzyżówka.
  • Dodano:
  • Autor: